Komunální program 2014

Program pro volby do zastupitelstva města Písku 2014

Náš program vychází z politické filosofie Svobodných, kterou najdete na http://web.svobodni.cz/program/politicka-filosofie

Jsme jednou z mála politických stran, která má jasnou vizi, jak má státní správa a samospráva fungovat, a proto je téměř jisté, že všichni naši členové půjdou jedním směrem, a to napříč celou Českou republikou a i bez silného lídra. Nejsme stranou jednoho muže, jsme stranou mnoha lidí různých názorů se stejnou vizí malého a decentralizovaného státu.

 hlavní body programu:

 1. CHCEME převozníka, ne dluhy!

  • chceme důsledné zhodnocení nutnosti investic

Velké investice by měly být vždy včas zveřejněny a měla by k ním být vyvolána veřejná diskuse. Rozhodnutí o investici by mělo proběhnout až po přihlédnutí k argumentům z diskuse vzešlých.

Drahé a velké stavby hrazené úvěrem by měla schválit alespoň dvoutřetinová většina městského zastupitelstva, aby se zabránilo zbytečnému zadlužování města.

Po dlouhých diskusích a mnoha úvahách s občany Písku jsme se rozhodli postavit se proti dostavbě lávky. Naopak vážně uvažujeme o obnovení převozníka U Václava. Mohlo by se jednat o lákavou turistickou atrakci, která do dané lokality vždycky patřila.

Doporučujeme proto při každé rekonstrukci přemýšlet, zda lze přidat parkovací místo. Obzvlášť na sídlištích a v jejich okolí.

 

 1. NECHCEME strkat peníze do odpadu.

  • nechceme paušální poplatky za sběr odpadu

Budeme podporovat bezplatný sběr libovolného tříděného odpadu ve sběrných dvorech. Odvoz odpadu za co nejnižší poplatek, ale hlavně účtovaný za množství odpadu, ne za osobu.

 

 1. POSVÍTÍME SI na cestu vašich peněz radnicí.

  • Průhledná radnice

  • zveřejňování smluv a výdajů

   • zveřejňování smluv

Prosazujeme zveřejňování smluv na internetu bez omezení přístupu po dobu jejich platnosti, včetně všech kopií těchto smluv, dodatků, příloh, předávacích protokolů a zpráv z kontrol s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, se začerněnými či anonymizovanými údaji, které by mohly vést k identifikaci fyzických osob, a s výjimkou smluv, které nelze zveřejnit z důvodu hrozby sankce.

Chceme, aby město nesmělo, s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, uzavřít smlouvu, kterou není možné zveřejnit bez hrozby sankce.

Prosazujeme zveřejnění všech větších výdajů města včetně jejich návazností na smlouvy nebo povinnosti města. Umožnit jejich snadné vyhledávání a grafické zobrazení.

Na webu chceme přehledný souhrn movitého a nemovitého majetku města včetně stavu úvěrů a odkazy na stejné informace u firem vlastněných městem.

Všechny vyhlášky města by měly být snadno dohledatelné, jednoduché a přehledné, aby se předešlo neznalosti.

Webové stránky musí být velmi přehledné, ať už hledáte smlouvu libovolné firmy s městem, nebo platnou vyhlášku, nebo kulturní akci. Město by mělo umožnit bezplatné zveřejňování názorů všech zvolených členů zastupitelstva. Město by mělo umožnit bezplatnou prezentaci kalendářně řazených kulturních akcí pořádaných komerčními společnostmi.

 

doplňující body programu:

Povinností úředníka je vždy být příjemný a vstřícný. Občan města je zákazník. Město a jeho úředníci jsou služba, kterou si občan platí. Přesto musí dbát na to, aby všem měřilo stejně. Nikdy by to nemělo být obráceně.

Vymezit zóny v parcích určené k posedávaní na trávě a pořádání pikniků. Parky mají být funkční, nikoli jen na okrasu.

Chceme určit zóny, kde psi nemusí mít vodítko a kde Vám nikdo nevynadá, že si Váš pes ulevil. Toto je zatím jen naznačený směr uvažování. Upřesnění podoby realizace a výběr vhodných lokalit provedeme po konzultacích s odbornou veřejností.

Nápady a návrhy města by měly být co nejdříve vystaveny na webu. Pokud bude zájem, měla by se uskutečnit veřejná diskuse. Město by se mělo snažit k názoru přiblížit a přihlédnout k nejsilnějším a opodstatněným argumentům. Přesto jsme proti povinnosti města uposlechnout nátlakovým akcím různých účelových sdružení.

Nechceme již přebírat jakoukoliv činnost našich podnikatelů a převádět ji pod správu města.

Chceme, aby se rozpočet města zmenšoval a aby se maximum služeb občanům převedlo do tržního konkurenčního prostředí. Je to sice běh na dlouhou trať, ale je to podle nás krok správným směrem, jak dokazuje například prosperující město Teplice.

 Základní myšlenky v příkladech

Například:

I ve svozu odpadů by mělo působit několik firem, ať ukáží, které jsou levnější a pro občany vstřícnější. Pokud vše řídí město nebo stát, není konkurence a tudíž nelze zjistit, zda to někdo neumí lépe a levněji.

Například:

Je lepší platit za množství odvezeného odpadu, a ne za osobu.

+ většina raději odpad vytřídí a bezplatně odevzdá, než aby jej hodila do komunálního odpadu a platila za větší nádoby a častější odvoz

+ není třeba kontrolní mechanismus, stačí jen vysvětlování a výchova.

+ nejsou téměř žádné výdaje za kontrolu

- nelze úplně zabránit tendenci nosit odpad do cizích popelnic, ale nejedná se o častý a hromadný problém. Nutno řešit individuálně.

Například:

Město nemá vyhánět auta z centra. Lidé mají rádi auta a město má rádo své občany i turisty.

Musí tedy řešit, jak lidi s auty nevyhánět, i přesto, že centrum města není nafukovací.

Doporučujeme proto při každé rekonstrukci přemýšlet, zda lze přidat parkovací místo. Doporučujeme v centru umožnit levné, nebo bezplatné krátkodobé parkování.

Například:

Město by mělo dbát na to, aby jeho zaměstnanci byli na občany usměvaví a přívětiví.

 

Jsme Svobodní! Buďte i vy!