Vyjádření k besedě OBČAN versus POLITIK - 23.3.2015, Písek

06. 04. 2015

V pondělí 23. března 2015 se v písecké Sladovně konala veřejná beseda OBČAN versus POLITIK, na které nemohli chybět ani Svobodní. Diskutovalo se o novém bazénu, o tom, co má vzniknout pod hradbami a o podpoře sportu a dětí.

Vyjádření k besedě OBČAN versus POLITIK - 23.3.2015, Písek

Záznam diskuze je možné shlédnout zde:

Diskuse se týkala tří témat:

Bazén

Jedno z témat, které je v současnosti pro Písek dosti ožehavé, je stavba nového bazénu. Písečtí Svobodní se již v minulosti kriticky vyjádřili k jeho stavbě. Pavel Hubka v diskuzi, kromě jiného, vyjádřil obavu i nad celkovými finančními náklady:

Foto: Písecký svět (Duben 2015), s. 6


Prostor pod hradbami

K místu po současném bazénu zatím nemáme vyhraněný a jasný názor. Jedná se o oblast ohroženou záplavami. To by jej předurčovalo k spíše stroze zastavěnému, nebo úplně volnému prostoru. Bereme představený podnět jako dobrý start k úvahám co zde dál.

Dotace na sport

Dotace do sportu jsou názornou ukázkou škodlivosti dotací. Bohužel je to zlo, kterého se nemůžeme z pozice komunální politiky jednoduše zbavit. Stát lidem peníze sebral, takže si sport nemohou dovolit plně hradit ze svých rodinných rozpočtů. Teď jim milostivě část peněz (ty co se cestou nepoztráceli) vrací. Spravedlivě peníze všem sebral a pokusy o spravedlivé přerozdělení nakonec vždy selhává.

Jsme názoru, že sport v Písku je silně předotován. S tím, že se ani nedaří dbát o spravedlivé rozdělení. Někdo má dotaci nad 10 tisíc/osobu + zdarma (za náklady města) velmi nákladná sportoviště. Druhý zas jen 1000 Kč/osobu + musí platit za pronájem prostor. Radní jsou názoru, že tento systém je špatně, ale přesto jej schválili. Prý jako experiment pro tento rok. Mnozí ale mají obavy, že se peníze snadno prohýří a neví co s tím. Svobodní však přišli s jednoduchým nápadem:

Foto: Písecký svět (Duben 2015), s. 23


Trojstrana tištěného Píseckého světa (z dubna 2015),
kde je celá tato událost shrnuta je ke shlédnutí zde.