Tisková zpráva: S výstavbou bazénu v Písku souhlasíme. Se skřípěním zubů.

13. 02. 2015

Stavba nového bazénu v Písku, o které se mluví již několik let, má u píseckých Svobodných podporu, ačkoliv s mnoha kroky, jež se projektu týkají, nesouhlasí. Mimo to upozorňují, že rekonstrukce původního bazénu by mohla být levnější variantou.

Tisková zpráva: S výstavbou bazénu v Písku souhlasíme. Se skřípěním zubů.

„Jsme si vědomi, že se vlivem dotační politiky našeho státu není schopen žádný plavecký bazén uživit ze vstupného. Dokud nedojde ke změně politiky státu, nelze stavět plavecké stadiony bez dotací. Se skřípěním zubů s výstavbou bazénu tedy souhlasíme,“ uvedl koordinátor písecké pobočky Svobodných Pavel Hubka. „Raději bychom však viděli bazény, akvaparky a plovárny, které by byly provozovány na čistě komerční bázi. V současnosti ale nejspíš s komerčním provozem nelze proti dotované konkurenci z okolních měst uspět.“

Svobodní jsou přesvědčeni, že výběr lokality pod lesnickou školou, kde by měl nový bazén stát, není nejšťastnější. „Jsme pro lokalitu Jih III u Šarlatského rybníku. Jednalo by se o prostory s dostatečnou možností dodatečného rozvoje a dobrou dopravní dostupností,“ řekl Pavel Kašpar (Svobodní Písek): „Přejeme si, aby bazén pod lesnickou školou nesloužil v budoucnu k nekontrolovanému zavlažování fotbalového trávníku. Také nejsme nadšeni z toho, proč se v 21. století neuvažuje o novější technologii ošetření vody kyslíkem namísto chlórem.“

Svobodní dále poukazují na věrohodnost petice o záměru výstavby akvaparku. „Byla podepsána hlavně středoškolskými studenty. Těm se především líbila stavba akvaparku, ze kterého poté stejně sešlo. Takto získané podpisy pod peticí nemají valnou hodnotu,“ upozornil Karel Kropš (Svobodní Písek). „Manipulující také bylo, že těsně před referendem byly do schránek distribuovány monotónní letáky. V horní části odpudivý černobílý obrázek současného bazénu, jenž byl focený ze zadního traktu tak, aby zabíral nevzhledné části ve spodním místě areálu. Pod ním byla umístěna fotomontáž stejného místa v krásných pestrých barvách s dětmi hrajícími si na trávě pod hradbami. A pod ním byl text, který hlásal něco ve stylu: Přejete si tento hezčí pohled? Pak hlasujte ANO pro přemístění bazénu.“

Svobodní Písek, 13.2.2015

KONTAKTY A ODKAZY:
Svobodní Písek - http://pisek.svobodni.cz
Svobodní jižní Čechy - http://jihoceskykraj.svobodni.cz
Koordinátor písecké pobočky Pavel Hubka - pisek@svobodni.cz, 602 631 104
Předseda krajského sdružení Václav Kupilík - kupilik@svobodni.cz, 721 908 340