Svobodný politický úterek s místostarostou Písku

09. 02. 2015

Dne 3. února 2015 se v Písku konalo třetí diskuzní setkání nazvané Svobodné politické úterky pořádané píseckými Svobodnými. Hostem tohoto večera byl Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Písku.

Svobodný politický úterek s místostarostou Písku

Diskuze se vedla ve velmi přátelském duchu a bez vážných konfrontací. Myslíme, že jsme si vzájemně sdělili mnoho pohledů na svět a na chod města. Jsme moc rádi, že představitel města je ochoten tak otevřeně diskutovat, a my si mohli udělat lepší představu o jeho názorech.

Pan Hořánek měl sice pozitivní názor na náš boj za svobodu a v zásadě souhlasil s naším odporem k všemožné regulaci, přesto na rozdíl od něj jsme názoru, že město reguluje příliš mnoho oblastí našeho života.

Hluboce nesouhlasíme, aby lidé byli různými vyhláškami omezováni ve své svobodě rozhodování z důvodu nemožnosti zjednat pořádek s pár jedinci. Viz “Lískovcova vyhláška” o rušení nočního klidu, která vznikla pro regulaci jednoho občana a zasáhla svobodu všech  obyvatel Písku. Svoboda a odpovědnost jsou našimi hlavními myšlenkami. Je třeba nezodpovědné dohnat k zodpovědnosti, a ne připravit o svobodu ty, co ctí základy slušného chování a chovají se tedy zodpovědně. Regulační vyhlášky postihují i nevinné občany města a s tím nemůžeme souhlasit.


Slibujeme, že budeme na chod města nadále dohlížet.


Jsme rádi, že pan Hořánek, dle našeho dojmu, je názoru, že město, respektive Velké náměstí, by se nemělo uzavřít automobilové dopravě, protože je dostatečně dobře stylizováno, a má tudíž podél řeky a v části centra dostatek pěších zón. Další uzavírání města by ublížilo čilému městskému ruchu, který do centra Písku patří a přispívá jak podnikatelům, tak obyvatelům.

Dále jsme diskutovali o demotivačním systému platby za svoz odpadů a výhodách a nevýhodách různých přístupů k této problematice. Místostarosta Hořánek dal Svobodným za pravdu, že náš předvolební návrh na platbu za množství, nikoliv na “hlavu“, je motivující k třídění, a pro občany tím pádem levnější a pro město ekologičtější. Zde se hodí připomenout, že naše předvolební heslo zní “Nechceme strkat peníze do odpadu!”.

Jen velmi lehce byla načata otázka, co s městským majetkem v centru města. Je to zajímavý námět k zamyšlení. Probrali jsme ale i další témata: úředníky, parkování v centru a na sídlišti Dukla, sběrné dvory a další.

Těšíme se na příští setkání a vyzýváme občany k účasti dne 3. března 2015.