Svobodní souhlasí se starostou

09. 09. 2014

Dne 2.9.2014 v Píseckém světě vyšlo “Poděkování panu starostovi” jako reakce na článek JUDr. Ondřeje Veselého, starosty města ve Zpravodaji města Písku (str. 3), který vyšel v září 2014.

Svobodní souhlasí se starostou

Tímto se stavíme za současného starostu, který kritizuje propagaci volebního uskupení “Písecký patrioti” zveřejněnou ve Zpravodaji města Písku (srpen 2014, s. 14). V článku “Písecký patrioti se představují” jsme neshledali žádný názor zastupitele. Jak již titulek předjímá, jedná se o představení volebního uskupení. Nikde není ani uvedeno, že autorem článku je pan Ing. arch. Radek Boček. To vyplývá pouze z komentáře Ing. Bc. Miroslava Krejči, CSc. Dle nás je autorem volební uskupení, a proto nenaplňuje podstatu §4a novely zákona č.46/2000 Sb. (tiskového zákona).

V tomto případě skutečně pan starosta udeřil hřebíček na hlavičku. Zákonodárci v novele zákona zajisté neměli v úmyslu umožnit nevyváženou předvolební kampaň pro členy zastupitelstva zdarma, respektive za peníze občanů. Ale skutečně byla úmyslem prezentace názorů všech členů zastupitelstva. V tomto případě se nejedná o žádné vyjádření názorů. Jde čistě o předvolební kampaň. Strana svobodných občanů – pobočka Písek děkuje panu starostovi, že na tuto skutečnost upozornil, a ukázal tak občanům města, že Píseckým patriotům není využívání skulinek v zákonech cizí. Občan nechť posoudí, jak bude volební uskupení “Písecký patrioti” postupovat, pokud budou zvoleni. Etika by měla být pro zastupitele důležitější než balancování na hraně zákona!

Strana svobodných občanů – pobočka Písek

 

Vyšlo na serveru Písecký svět, 9.9. 2014