Svobodné politické úterky měly svou premiéru

07. 12. 2014

V úterý 2. prosince 2014 se v písecké Divadelní kavárně konala premiéra pravidelných veřejných diskuzí s občany Písku - Svobodné politické úterky. První diskuzní večer přilákal občany, kterým se nelíbí současný stav města. Další veřejná diskuze proběhne v úterý 6. ledna 2015.

Svobodné politické úterky měly svou premiéru

Povedlo se rozvinout mnoho zajímavých témat píseckého regionu. Zjistili jsme, že u jednotlivých problémů mají občané podobné názory na chyby a nepravosti, které se v Písku dějí. Projevil se také zásadní problém v tom, jak by se dané problémy měly řešit. Odnesli jsme si několik zásadních podnětů:

  1. Lidé cítí nepravosti, které by se měli řešit.
  2. Při návrhu řešení dochází k mnoha sporům a každý by daný problém chtěl řešit jinak a má i svým způsobem pravdu.
  3. Chvílemi debata sklouzávala až ke skepsi, jestli vůbec situace nějaké řešení má.

Položily jsme si tedy zásadní otázku, proč se nelze shodnout na jednotném a správném řešení. Jsme názoru, že vést mnoho malých bojů a napadat mnoho jednotlivostí, je boj s větrnými mlýny.


Ve městě a našem státě je tolik nepravostí, že je nelze řešit jednotlivě, ale naopak souhrně. Z komunální politiky by šlo udělat razantnější řez, pokud bychom získali ve volbách rozumně silný vliv. Hlavním zdrojem těchto problémů je ale stát a EU svými regulacemi a složitými předpisy.


Opět se ukázalo, že lidé věří spíš na mnoho malých bojů proti jednotlivostem, ale neradi přemýšlí o systémových změnách, které vedou k samovolné nápravě prostředí. Dobrá řešení se dají nalézt, ale musíme se držet několika pravidel, které když porušíme, tak bude řešení nepřehledné, složité a časem i nefunkční.


Nakonec se při hlubší diskusi stejně ukazuje, že podrobný program Strany svobodných občanů je napsán správně a postihuje většinu problémů, které naše obyvatele trápí.

Všichni se shodli na dvou bodech:

  1. Nikdy se nesmí zvýhodňovat žádná soukromá společnost (levnější pozemky, prostory, kabelová vedení, nebo dokonce dotace, či slevy na daních)
  2. Město a stát nesmí podnikat a proto by, pokud je to jen trochu možné, neměly vytvářet městské společnosti. Dříve nebo později v nich skončí lidé spřízněni s vedením města, budou málo efektivní, nebo budou přímo pijavicí na městském, nebo státním rozpočtu.


Setkání považujeme za přínosné a těšíme se, že se 6. ledna 2015 opět sejdeme s občany, které zajímá dění Písku.