Reakce Svobodných na vyjádření Ivana Svatoše k výstavbě u MŠ Zeyerova

28. 02. 2016

Reakce Svobodných na vyjádření Ivana Svatoše k výstavbě u MŠ Zeyerova, které vyšlo dne 24. února 2016 na webu Píseckého světa.

Reakce Svobodných na vyjádření Ivana Svatoše k výstavbě u MŠ Zeyerova

Vyjádření pana inženýra Svatoše je objektivní a nelze proti němu nic namítat. Nikdy jsme nezpochybňovali, že bylo doposud po stránce úřední v daném stavebním záměru něco špatně. Skutečný problém je, že úřední nástěnky, přiznejme se všichni, nečteme a pak vše chytáme na poslední chvíli. Nechceme svým pohledem na využití lokality nikoho poškodit. Pan inženýr se nikdy netajil svým podnikatelským záměrem lokalitu Gregorova maximálně developersky vytěžit. Jedinou skutečně účinnou obranou dotčených SVJ proti tomuto záměru je pozemky obklopující jejich domy koupit. Toto se postupně i děje.

Od počátku opakovaně klademe jednu otázku. Jestli tuto bombastickou ubytovnu na tomto pozemku skutečně potřebujeme a nebo zde chceme prostor pro naše děti a parkování pro jejich rodiče z obou přilehlých školských zařízení?

Dle vyjádření investora citujeme:
,,Na základě řádně schváleného regulačního plánu zástavby, včetně územního rozhodnutí, mohly být v květnu 2009 převedeny diskutované pozemky 948/69 a 948/32 bezúplatně na město Písek a jsou dle smlouvy určeny pro stavbu pro bydlení, veřejně prospěšnou stavbu komunikace a zeleň. V případě změny funkce, na základě které byly pozemky převedeny na obec, je obec povinna pozemky převést zpět státu"

Z toho je patrné, že i kdyby se zde tento obytný kolos nestavěl a pozemek se využil na zeleň pro děti komunikaci a parkování pro rodiče, tak by se dotčený pozemek vracet státu nemusel.

Dále dle vyjádření developera citujeme:
,,Rozšíření pozemků umožní v souladu s dlouhodobými cíli rozšířit parkovací plochu o tolik potřebná parkovací místa pro střed města a zlepšit umístění bytových domů směrem jih-východ místo západ-sever,,

Bohužel i tato tvrzení mají svoji trhlinu. Pokud sečteme skutečný počet bytů a vynásobíme dvěma, tak dostaneme skutečnou potřebu parkovacích míst. (dvě auta v rodině je dnes standart) Z toho je zřejmé, že dům spotřebuje celou svoji parkovací kapacitu sám pro sebe. Pokud nebude prodej parkovacích míst navázán přímo na byty, budou následně prodána zájemcům odkudkoliv . Následně auta lidí v domě bydlící máme na ulicích v okolí. Byty v dané lokalitě nepatří k nejlevnějším a zájemcům o bydlení na zakoupení garáže ne vždy zbydou finanční prostředky.

Pokud budete hledat objektivní amatérský pohled na danou problematiku, tak Vám doporučujeme zajít do vnitrobloku Gregorova k domu č.p. 2653. Zde již developer jednu takovou stavbu realizoval, Jde o názorný příklad, jak asi bude dům vypadat. Ze strany vchodů celkem pěkný dům. Doporučujeme ho obejít a postavit se 2 metry od betonové ,,hladové" zdi , podívat se před sebe, případně nahoru a představit si dům ještě o jedno patro vyšší. Právě proto asi pohled západní na tuto zamýšlenou stavbu neexistuje, případně není prezentován.

Nechceme nikomu podsouvat svůj vkus, ale pohled pro nás Svobodné celkem trisktní . Tento výsledek architektonické práce by měli rodiče i děti denně na očích.