Podnikající domovník

23. 11. 2014

Státní správa a tím i územně správní celek městský úřad je lidmi zvolen proto, aby hájil jejich zájem. Pomáhá plnit funkce, které z principu nepřísluší volnému trhu. To jsou plánování a výstavba infrastruktury, bezpečnost a dodržování dohodnutých pravidel. Stát a město zde ale nemáme proto, aby nás vychovávaly, aby nás nutily skrze zákazy chovat se tak, jak si politici myslí, že je to správné.

Podnikající domovník

Pokud město nebude podnikat a téměř vše svěří soukromým společnostem, získá mnoho výhod. Zvolení představitelé města se nebudou muset stát odborníky na kdeco. Prostě si odborníky najmou. Takové město nepotřebuje žádnou velkou agendu. Prostě vyvěsí požadavek a počká na nabídky podnikatelů. U projektů, které potřebují financování z městského rozpočtu, je potřeba pečlivě rozmyslet model financování a nechat si prostor pro jeho úpravy. Takový model musí motivovat k co největšímu výkonu, bez snahy si uměle řešený problém vyrábět. Tvorba takového modelu financování je asi to nejtěžší politické rozhodnutí města. Podle mě i na tuto činnost by se dala najmout nějaká soukromá společnost. Pak by stačilo hlídat jen nastavení jediného finančního modelu. Vše ostatní by se de facto řídilo samo.


Podobné řešení zvolilo například město Sandy Springs ve státě Georgia, které od roku 2005 svěřilo téměř celé řízení města soukromým firmám. Má 8 zaměstnanců a řídí město o téměř 100.000 obyvatelích. Soukromý správce se stará o město téměř s polovičním počtem lidí, než to dělalo město. Podobně, ale ne zcela totožnou cestou jde město Teplice pod vedením p. Kubery.

Výhody, když město podniká

Výhody, když město nepodniká

Popis filosofie státu a daní

Státní správa a tím i územně správní celek městský úřad je lidmi zvolen proto, aby hájil jejich zájem. Pomáhá plnit funkce, které z principu nepřísluší volnému trhu. To jsou plánování a výstavba infrastruktury, bezpečnost a dodržování dohodnutých pravidel. Stát a město zde ale nemáme proto, aby nás vychovávaly, aby nás nutily skrze zákazy chovat se tak, jak si politici myslí, že je to správné. Nejsou našimi rodiči ani opatrovníky. Jsou to naši zaměstnanci, na jejichž plat a jejich činnost vybíráme daně. My si je platíme. Lidé jsou různí. Každý člověk má jinou představu o svobodě a o stylu svého života. Někdo si rád dá cigaretu, ten druhý nesnáší papírek pohozený na chodníku. Město a stát jsou tu proto, aby vytvořily prostor, kde si mohu dát cigaretu a kde půjdu po čistém a bezpečném městě.


Práce radních a zastupitelů by měla být právě tím vyvažujícím prvkem. Měli by nám dovolit téměř vše, ale musí hlídat rozumnou hranici, aby někdo svojí svobodou nepřekročil tenkou hranici, kdy již příliš obtěžuje, a tam musí město zasáhnout a hájit ty, co chtějí uklizené a bezpečné město. Kdo nenarušuje chod města, nesmí být omezován. Ta hlavní práce státu a radnic by právě měla vyvažovat tuto hranici + stavět infrastrukturu, zajišťovat bezpečnost, vzdělávání a spravedlnost.

Zde je malé přirovnání
            
"Stát má fungovat jako domovník: má dbát na pořádek ve společných prostorách, provádět běžnou údržbu společných zařízení, jen občas provést větší investici, pochopitelně po schválení majiteli bytových jednotek. Domovník nesmí poroučet obyvatelům domu, co mají dělat v kuchyni, co mají dělat v ložnici, jak si mají hledat profesi a kam smějí na dovolenou. Domovník zkrátka není šéfem, náčelníkem nebo duchovním vůdcem obyvatel domu, který spravuje. Je jen placeným správcem. A pochopitelně musí skládat majitelům řádné účty."  (Pavel Kohout, ekonom)

Doporučení pro město

Prosím, naučte se řídit město bez toho, že lidi a firmy povedete za ručičku. Pouze nastavte pravidla a nechte je žít. Ti podnikavější se rádi chytí příležitosti a vymyslí akci, jak nejlépe se postarat o městskou zeleň, jak vytvořit nová pracovní místa. Každý podnikatel bude rád podnikat ve městě, které mu nic nepřikazuje, jen mu nabízí možnost co nejlaciněji a nejpříjemněji podnikat.


Prosím, rozhodujte o tom, za co vás platíme. Vymyslete, jak nám co nejvíce usnadnit dopravu, aniž byste automobilisty vyhnali z města. Vymyslete, jak zjednodušit společnostem podnikajících v kultuře pořádání kulturních akcí. Jak být co nejpříjemnější na podnikatele, tzn. příjemné prostředí pro jejich zákazníky a dodavatele, aby sami chtěli podnikat právě v Písku.
Pokud něco město chce zařídit, nemělo by v podnikatelích vidět podvodníky a zloděje, ale partnery, kteří pro město danou činnost rádi vykonají.