Petiční akce za záchranu českých dětí z Norska

07. 11. 2014

Jihočeští Svobodní pořádají petiční akci na podporu dětí, které zadržely norské úřady. Na kauzu dvou českých dětí, které před třemi lety odebraly rodičům norské úřady na základě podezření mateřské školy na pohlavní zneužívání, chtějí upozornit jihočeští zástupci Strany svobodných občanů. Ačkoliv rodiče nakonec nebyli obviněni, děti se jim domů doposud nevrátily. Petiční akce se v Písku uskuteční v pondělí 10. listopadu od 10.00 do 16.00 u Děkanského kostela, Na Bakalářích.

Petiční akce za záchranu českých dětí z Norska

V březnu 2011 byly rodině Michalákových norskými úřady komunitní péče o děti odebráni synové Denis a David a to pro podezření, které bylo následně policií vyvráceno. Děti jsou přesto do dnešních dnů umístěné odděleně do pěstounské péče a norské úřady je odmítají vydat jejich rodičům či jejich nejbližším příbuzným, kteří se o ně mohou starat v České republice.

Otec dětí byl norskými úřady zcela zbaven rodičovských práv, matka částečně. Matka Denise a Davida má ke svým dětem povolen přístup pouze na 2 hodiny v roce bez možnosti s nimi hovořit v českém jazyce a bez možnosti projevit jim jakékoliv city. Porušením se Eva Michaláková vystavuje nebezpečí, že ji norské úřady zcela zbaví rodičovských práv.  Přestože mají otec, matka i oba synové pouze české občanství, vláda České republiky tuto krádež dětí zcela ignoruje.

Jihočeští členové Strany svobodných občanů chtějí na tuto kauzu upozornit a proto pořádají ve dnech 10. a 12. listopadu 2014 v pěti městech Jihočeského kraje – v Českých Budějovicích, Táboře, Písku, Prachaticích a Vimperku petiční akci, jejíž cílem je na kauzu upozornit. Sesbírané podpisy na petičních arších budou zaslány vládě České republiky s výzvou, aby využila všech diplomatických a politických prostředků k záchraně unesených českých dětí norskými úřady.

Dle článku č. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních lidských svobod došlo k porušení základních lidských práv, zejména práva na rodinný život a dále k opakovanému porušení Úmluvy o právech dítěte. Z pohledu Svobodných má stát minimum úloh. Avšak hájení práv svých občanů patří mezi jedny z nejdůležitějších. Společně s občany vyzýváme českou vládu, aby v této věci urychleně konala.

 V Českých Budějovicích bude možné petici podepsat na Lannově třídě naproti Prioru, a to v pondělí a úterý (10. a 11. listopadu) od 13.00 do 16.00 hodin. V Prachaticích naleznou zájemci petiční archy v úterý od 14.00 do 16.00 hodin na Malém náměstí, v Písku v pondělí od 10.00 do 16.00 u Děkanského kostela v ulici Bakaláře, v Táboře ve středu (12. listopadu) od 14.00 do 17.00 hodin na náměstí Františka Křižíka. Ve Vimperku se petiční akce uskuteční v pondělí od 11.00 do 14.00 hodin na Malém náměstí.

 

Vyzýváme občany, aby společně s námi podpořily snahy o návrat českých dětí zpět domů.

 

Související odkazy:
http://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-vlado-pomoz-svym-bezduvodne-zadrzovanym-obcanum-v-norsku
https://www.facebook.com/CeskoVratmeDetiRodicum

http://www.kdejemojedite.cz/?p=67