Pavel Kašpar: Výsledek privatizace bytů? Město diriguje, vyhrožuje...

20. 01. 2016

Reakce Pavla Kašpara (Svobodní) na článek, který vyšel v Píseckých Postřezích od Libuše Kolářové z 13. ledna 2016.

Pavel Kašpar: Výsledek privatizace bytů? Město diriguje, vyhrožuje...