Kdo chce ošidit naše děti? III.

01. 05. 2016

Strana svobodných občanů Písek (Svobodní) ve svých předcházejících apelech určených zastupitelům, radním a všem občanům města Písku, kterým není jedno, co se v jejich okolí děje, chtěla upozornit na nevhodný developerský záměr.

Kdo chce ošidit naše děti? III.

Našim cílem nebylo někoho poškodit, ale seznámit veřejnost se záměrem stavební společnosti na výstavbu bytového domu, který je do dané lokality předimenzovaný, v rozporu s územním plánem a omezující prostory Mateřské školy v Zeyerově ulici. Nejvíce nás mrzí zbytečné vynakládání veřejných i soukromých finančních prostředků na projekt, který lidé nechtějí.

Mile nás překvapilo, že se nám opět, tak jako v ulici Na Houpačkách, podařilo pozvednout zájem lidí o věci veřejné. Sousedící SVJ svolala schůzi na které sjednocují společný postup. Rodiče dětí sepisují petici. Nesouhlas vyjadřují ředitelé přilehlých škol. Případem se zabývá tisk, přijíždí Jihočeská televize. Oslovené politické strany a jejich zastupitelé vyjadřují podporu dětem a jejich rodičům. Kdyby se ovšem školského zařízení zastali v předchozích volebních obdobích, tento projekt by nikdy nevznikl.

Strana svobodných občanů nechce nikoho řídit a vodit za ruku. Chceme ukázat, že to jde i jinak. Přesto, že zatím jsme písecká nevolená opozice, je naším cílem zlepšení komunikace radnice – občan. Městský úřad poskytuje velké množství informací, ale občané je nesledují. To bychom rádi změnili. Svoboda totiž kráčí ruku v ruce s odpovědností a zájmem o veřejné dění.