Kdo chce ošidit naše děti? II.

24. 02. 2016

Strana Svobodných občanů (Svobodní) opětovně apeluje na zastupitele a radní před zasedáním městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 25. února 2016

Kdo chce ošidit naše děti? II.

Vážení zastupitelé a radní města Písku,

na svém zasedání, které se bude konat dne 25. 2. 2016, bude rozhodováno o návrhu změn v územním plánu města. V bodě č. 3 žádá firma Ivan Svatoš a.s. o zahrnutí svého podnětu do této úpravy. Prosíme Vás, zastavme společně tento megalomanský projekt a hlasujte pro variantu 3b.

Již na posledním zastupitelstvu města jsme apelovali na Vás, naše zastupitele, aby se zbytečně nevynakládaly finanční prostředky na plány, které si lidé v lokalitě bydlící nepřejí a jejichž realizace jenom ublíží našim dětem a jejich rodičům.

Sporná plocha jsou pozemky v majetku města 948/32 a 948/69, v současné době v územním plánu označené indexem plochy P1-47 využití BM3 a maximální kapacitou 8 bytových jednotek. Developer chce tuto parcelu spojit se svým sousedním pozemkem 948/64 a na tomto místě postavit betonové monstrum o 90 bytových jednotkách a 200 parkovacích místech. Dokážete si představit v těsném sousedství školky kvádr v nadzemní části o 5 NP a objemu zhruba 5000m3? Svým souhlasem se změnou územního plánu vystavujete developerovi bianco šek. Viděl někdo plány této monstrózní stavby a její umístění? Můžete tím pádem o této záležitosti zodpovědně rozhodnout? Nekupujete v tomto případě zajíce v pytli? Je nutné tuto lokalitu zastavět? Není lepší ji nechat dětem na hraní a jejich rodičům na parkování?

Při konzultaci na stavebním úřadu nás jeho vedoucí, pan ing. Josef Jambura, seznámil se zákonnými postupy tvorby územních a regulačních plánů. Za jeho trpělivost bychom mu chtěli poděkovat. Když developer doloží a dodrží všechny požadavky, neexistuje prakticky žádný způsob, jak stavbě zabránit. Vedoucí stavebního úřadu není ten úředník, který něco zakazuje, ale pouze sleduje, aby vše probíhalo dle litery zákona.

Veškerá zodpovědnost nyní leží na Vás, na politické reprezentaci města, jestli dáte přednost rodičům a dětem před betonovým kolosem. Ještě jednou Vás prosíme, než zvednete ruku a stisknete příslušné tlačítko, zeptejte se svého svědomí.