Kdo chce ošidit naše děti?

15. 02. 2016

Strana Svobodných občanů (Svobodní) apelovala na písecké zastupitele a radní před zasedáním zastupitelstva, které se konalo dne 28. 1. 2016.

Kdo chce ošidit naše děti?

Tak se nám v Písku zřejmě schyluje k dalšímu podivnému obchodu. Zatím se vše připravuje hezky v tichosti pod jednacími čísly a v občany nesledovaných vývěsných skříní MěÚ, ale karty pro tuto hru, byly rozdány zřejmě dávno předem, snad již v předminulém volebním období.

Pro neinformované. Naše písecká Mateřská Škola sídlící na adrese Zeyerova 1683 se v důsledku různých pozemkových přeprodejú, účelovou změnou územních a regulačních plánů dostala do ,,developerských kleští“ firmy Ivan Svatoš a.s. Poslední pozemky v majetku města, jejichž nákupem či směnnou dosáhne developer svého cíle je parcela 948/32 a 948/69. Bohužel je to zrovna ten prostor, na jehož části si hrají naše děti a důvěrně ho nazývají ,,Háječek“.

Nevíme, jaký bude osud lokality, protože nikde jsme nedohledali výběrové řízení na jeho prodej ani současný pronájem. Dále nám není jasné kudy, kdy a jak bude realizován bezpečný průchod z ulice Gregorova do ulice Zeyerova, který má veřejnost slíbený již od konce devadesátých let.

Vysvětlivky: Zelená – areál mateřské školy, Červená pozemek určený k pronájmu, prodeji, zastavění, Černá developer Ivan Svatoš a.s.

Naši radní a zastupitelé se vehementně přihlašují k projektu Smart City (chytré město). Je prodej této zelené plochy se vzrostlými stromy v centru města a navíc částečně v prostoru mateřské školy se sto žáky opravdu ,,chytrý“?

Tyto pozemky by svou polohou v lokalitě mohly řešit mnoho chybějících funkcí. Od zajištění dostatečné výměry areálu mateřské školy, odstavení aut rodičů, kteří vyzvedávají děti ze školky, případně z blízké nevhodně umístěné Základní umělecké školy, až po zřízení již zmíněného bezpečného průchodu Gregorova –Zeyerova. V současné době auta rodičů vyzvedávajíce děti postávají po chodnících, zatím za tolerantního přístupu státní i městské policie. Volné plochy v daném místě už nikdy více nebude a nebáli bychom se je nazvat píseckým zlatem. Je na tom město Písek skutečně tak špatně, že musí takové pozemky prodávat? Jaký je, nebo odhadem jaký bude příjem pro městskou kasu z prodeje těchto strategických pozemků?

Pomalu nabýváme dojmu, že je na tomto ,,obchodu“ někdo zainteresován, protože takový majetkový ,,přešlap“ může udělat akorát člověk bez jakýkoliv informací, nebo někdo ovlivněný developerskou lobby. Takoví lidé by neměli dělat tak závažná a nevratná rozhodnutí. Je na místě se ptát, jestli je tento záměr ku prospěchu většiny obyvatel města. Možná některé informace nemáme a náš pohled může být pomýlený.

Školku v současné době navštěvuje 100 žáků. Norma do roku 2009 vyžadovala 30m2 na jednoho, tj.3000 m2 volné plochy. Odečteme-li, plochu zastavěnou budovou a komunikacemi, tak již v té době byla rozloha areálu za hranou. Po roce 2009 byla tato norma účelově upravena na 4 m2, aby předškolní zařízení mohla pro jejich nedostatek vznikat prakticky kdekoliv. Dokážete si představit plochu 20x20 metrů na které jsou umístěny prolézačky, pískoviště a třeba hřiště na míčové hry a na kterém si bezpečně hraje současně 100 dětí?

Třeba zde opravdu vyroste plánovaný bytový dům. Po vleklých akustických kolizích  majitelů bytů s dětským hřištěm, postavíme nákladné a nevzhledné akustické stěny, nebo mateřskou školku zrušíme a postavíme další bytový dům. Ale kam budou lidé zde bydlící, vodit své děti do školky? Postavíme novou v průmyslové zóně?

Proto apelujeme na Vás, všechny členy městské rady a volené zastupitele napříč politickým spektrem, městské architekty i tvůrce územních a regulačních plánů, než svým hlasem vynesete ortel, pojďte tento problém ještě jednou otevřít a posoudit za účasti odborníků i široké veřejnosti. Účelem našeho příspěvku není nikoho chytat za ruku, ale vše ještě jednou zvážit. Nevíme, jestli v současné době zpracovaný a předkládaný projekt pro změnu č. 4 regulačního plánu a schválení územního rozhodnutí nezahrnuje celý prostor mezi ulicí Gregorova a Zeyerova a tím se zabývá i prostorem mateřské školy a jestli řeší i parkování aut rodičů z obou škol.

Budeme nadále tento případ bedlivě sledovat.

Písečtí Svobodní rozhodně nesouhlasí s tímto záměrem. Každý člověk potřebuje především svobodu a prostor, tak proč ho brát těm nejmenším. Asi proto, že se nemohou bránit.