Hazard – my a úředníci

29. 01. 2015

Rádi bychom upřesnili náš názor na hazard v Písku. Dne 20.12.2014 jsme na Píseckém světě zveřejnili článek Městský úředník = náš opatrovatel (http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/mestsky-urednik-nas-opatrovatel). Strhla se velká diskuse o tom, co je svobodné, jestli politici podporují svobodu (základ naší evropské kultury), nebo zda se zákazem hazardu, kouření, pití na veřejnosti, atd. nedopouštíme porušení základní hodnoty, tj. naší svobody.

Hazard – my a úředníci

Záměrem Svobodných není podpora hazardu, ale podpora svobodné vůle lidí a zároveň i odpovědnosti za své jednání. Je lepší nezabránit jednomu procentu lidí v jejich snaze o sebeubližování pomocí různých závislostí (např. hazard, alkohol), než zabránit všem lidem se svobodně rozhodovat.

Velké množství a složitost zákonů, předpisů a vyhlášek způsobují nemožnost jejich pochopení, dodržování a kontroly. Je třeba mít co nejméně regulací, aby nám úředníci minimálně zasahovali do našich životů. Úředník v našem pojetí má být služebník, protože stát má existovat, aby sloužil svým občanům, nikoliv abychom my poslouchali stát a nechali si organizovat náš život všudypřítomnými úředníky.

Základem právního státu je:

1. Povinnost dodržovat zákony
2. Neznalost zákona neomlouvá
3. Presumpce neviny

Podle nás dnes ani jedno toto pravidlo není dodržováno.
Jsme tedy ještě právní stát?

1. Zákonů je tolik a jsou tak nepřehledné, že není snad nikdo, kdo by alespoň nějaký zákon občas neporušoval.

2. Zákonů přibývá tak velké množství, že ani soudci a právníci je již nestačí číst a sami se v nich jen velmi těžko orientují. Jak se v nich poté mají vyznat občané?! Neměla by tedy ke každému novému zákonu proběhnout mediální kampaň, aby lidé věděli, co je čeká a na co se mají připravit? To samozřejmě není možné při současném tempu několika tisíců nových a změněných zákonů ročně.

3. V poslední době jsou v oblibě nová nařízení, kdy musí občané prokazovat svoji nevinu. Zákon, který předpokládá naši vinu a my mu ji musíme vyvracet, odporuje principům právního státu. Těchto zákonů je zatím málo, ale bohužel přibývají. V současnosti jde hlavně o zákony vyžadující přiznání majetku, nebo které chtějí, abychom platili za porušení autorských práv již při koupi prázdných paměťových médií. Například autorský zákon předpokládá, aniž by k tomu byl jakýkoliv důkaz, že např. na paměťové kartě budeme šířit cizí díla, a proto nás raději přinutí platit preventivně i za něco, co jsme neudělali.

 

Řešením je snížení počtu zákonů a vyhlášek tak, aby se staly jasnými a přehlednými a nebyly si navzájem protichůdné. Každý nově zvolený politik si myslí, že jeho úlohou je vytvářet nové regulace a zákazy. Opak je pravdou. Politici by měli zákony a vyhlášky rušit, zjednodušovat a zpřehledňovat.

Svobodní jsou pro osvobození lidí od nadměrné byrokracie. Prosazujeme rušení zbytečných zákonů a zákazů. Svobodní jsou proti „loupežím podle zákona“, kdy lidé musí platit povinně i za služby, které si nepřejí a neobjednali, např. platby České televizi, autorské poplatky za kopírování a datové nosiče a mnohé další nesmyslné poplatky.

 

Slíbené odpovědi na některé připomínky diskutujících:

22. 12. 2014 (12:10)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek - reakce na článek
http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/mestsky-urednik-nas-opatrovatel
Obviňuje nás, že z úředníků děláme mstitele. Úředník je osoba, která pracuje pro veřejnou správu. Úředník je povinen řídit se vyhláškami a zákony, které schvalují zvolení politici. Za jejich práci jsou zodpovědní politici. Přesto jsou úředníci vykonavatelé státní moci. Jsou to ti, co nás kontrolují, uvádějí regulace a zákazy v život. Úředníci jsou ti, s kterými občané přicházejí do styku při prosazování státních a obecních regulací.

6. 1. 2015 (11:42)  –  Magdalena Myslivcová - reakce pod naším článkem
http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/mestsky-urednik-nas-opatrovatel
Píšete, že počítač a hraní her jsou pro děti také patologické, ale na rozdíl od heren je lze dětem upřít. Píšete, že herny před dětmi z ulice neskryjete, a proto je mohou zlákat. Myslím, že děti se k hraní her na PC stejně dostanou. Navíc zakázané ovoce více chutná, proto děti, kterým byl počítač zakazován, snadněji jeho kouzlu propadly. Nelze zakazovat něco jen proto, že se mi to nelíbí.
Jestliže jsem vegetarián, nemohu žádat zavření řeznictví, aby mě, nebo mé děti, náhodou nezlákalo na scestí.

6. 1. 2015 (10:45)  –  Zdenka Jelenová - reakce pod naším článkem
http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/mestsky-urednik-nas-opatrovatel
Zdena Jelenová přiznává, že zkušenosti v Litvínově se zákazem hazardu nebyly nejlepší.  Lidé si prostě nechtějí nechat nic zakazovat. Raději žijí svobodně. Souhlasím, že boj s hazardem není potřeba vzdát, jen je třeba zvolit jinou, svobodnější cestu. Tou cestou může být motivace a vzdělávání. Rozhodně řešením většiny problémů nemůže být naopak zákaz a regulace.

7. 1. 2015 (12:32)  –  JUDr. Ondřej Veselý - reakce pod článkem
http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/o-zakazu-hracich-automatu-se-diskutovalo-v-roce-12011
Tvrdíte, že jsme neuspěli ve volbách, protože jsme proti zákazu heren. To však není pravda, herny nebyly součástí našich předvolebních témat. Před volbami jsme se k tomuto tématu vyjádřili jen jednou a to velmi umírněně, v diskusním kotli ve Sladovně. Moc nás mrzí, že jsme toto téma naplno neotevřeli před volbami. Naši voliči tak o tomto našem postoji nevěděli, což nás mrzí.

Moc děkujeme diskutujícím za projevené názory a obzvlášť těm, kteří se přiklánějí na stranu svobody rozhodování i odpovědnosti nás všech. Buďme svobodní alespoň v našich myslích a braňme se před dalším omezováním našich svobod…

 

Diskutovat o našem názoru můžete opět pod článkem na Píseckém světě:
http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/hazard-my-a-urednici

 

Dále k tématu na Píseckém světě: 

Městský úředník = náš opatrovatel

Zakázat hrací automaty? O tom Písek diskutoval od roku 2010…

Foto: Písecký svět / Jelenová