Členem majetkoprávní komise je i zástupce píseckých Svobodných

07. 01. 2015

Dne 11. prosince 2014 na schůzi rady města Písku byl členem majetkoprávní komise města zvolen i náš lídr, člen píseckých Svobodných, Pavel Hubka. Stalo se to na popud České pirátské strany, která našeho člena na tuto pozici navrhla.

Členem majetkoprávní komise je i zástupce píseckých Svobodných

Komise rady města Písku jsou stálými poradními a iniciativními orgány. Svá stanoviska a náměty komise předkládají městské radě. Činnost komise se řídí jednacím řádem a končí současně s volebním obdobím zastupitelstva.

Komise majetkoprávní má za úkoly informovat o stavu majetku města a řídit převody a nabytí majetku nad 1 mil. Kč účetní nebo odhadní ceny včetně určení kupujícího, také projednává otázky, které jí může uložit rada města.

Aktualizované seznamy členů komisí jsou od nového roku dostupné na webu města.

O činnosti našeho zástupce budeme informovat.